Съдържание

Семинар „По-добро управление на талантите в научните изследвания за по-добри България и Румъния“ – 17 октомври 2017 г.

В Представителството на Европейската комисия в България, гр. София, се проведе регионален семинар. Форумът е съвместна инициатива на Европейската комисия, мрежата EURAXESS, Министерството на образованието и науката, България, Министерство на науката и иновациите, Румъния, както и Софийски Университет „Св.Климент Охридски”.

От страна на Министерството на образованието и науката, участие в срещата взеха г-жа Златина Карова - началник на отдел "Транснационални научни инициативи", дирекция "Наука" и г-н Димитър Асенов - главен експерт в дирекция "Наука".

Представителите на научните организации бяха запознати с прилагането на принципите на Европейската харта на изследователите и Кодекса на поведение при подбор на изследователи (Харта и Кодекс), чрез процеса „стъпка по стъпка”, наречен „Стратегия за човешки ресурси за изследователи” (HRS4R ). За успешното изпълнение на тези стъпки Европейската Комисия присъжда логото HR Excellence in Research.

Допълнителна информация и съдействие за стъпките се предоставят от контактните лица на мрежа EURAXESS към Софийски университет „Св.Климент Охридски” и БАН

Материалите (програма, презентации за принципите на Хартата и Кодекса и връзката с член 32,презентация на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. , опитът на Université de Liège и Université de Montpellier)са публикувани тук.

Странична лента