Съдържание

Информационен ден за конкурс H2020-MSCA-RISE-2018

На 7 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ №1, София, се проведе информационен ден за разясняване на условията за кандидатстване по схемата за Обмен на персонала от изследователи и иноватори  от дейностите Мария Склодовска-Кюри, конкурс H2020-MSCA-RISE-2018.

Д-р Десислава Коларова, представител на Европейската комисия, направи преглед на условията по конкурса и запозна присъстващите с новостите в Работната програма за 2018-2020 г. Проф. Румяна Статева, ИИХ-БАН, и г-н Станимир Йовчев, „Давид Холдинг“ АД, представиха своя опит и най-добри практики като бенефициенти по вече одобрени проекти от предишни схеми. От страна на Министерството на образованието и науката участие в информационния ден взеха г-жа Златина Карова – национален координатор на Рамкова програма „Хоризонт 2020“ и г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“.

Приложено са публикувани презентациите на водещите лектори, както и формуляра за търсене на партньори по MSCA.

Свързани документи

Странична лента