Съдържание

Брокерско събитие по програма „Наука със и за обществото“ от Рамковата програма „Хоризонт 2020"

На 29 януари 2018 г. в Брюксел ще се проведе брокерското събитие по програма „Наука със и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Основната цел на събитието е Европейската комисия да представи информация за конкурсите през 2018 г. по програма „Наука със и за обществото“, както и да събере всички заинтересовани лица (университети, научни институти, граждански организации, МСП, публични организации, научни центрове, НПО и др.) за да се срещнат с потенциални координатори и партньори в бъдещи проекти.

Повече информация за дневния ред  и регистрацията може да намерите:

https://horizon-swafs2018.b2match.io/

За участие в събитието не се изисква такса, но е необходима задължителна регистрация, като крайният срок за регистрация е 20 януари 2018 г.

Работната програма по „Наука със и за обществото“ е достъпна на адрес:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf

Очаква се конкурсите да бъдат отворени на 5 декември 2017 г.

Странична лента