Съдържание

Информационни дни по Рамкова програма "Хоризонт 2020"

Дирекция „Наука" в Министерство на образованието и науката проведе поредица от информационни събития с цел популяризиране на възможностите за кандидатстване по Рамкова програма „Хоризонт 2020”. От 28 септември до 24 октомври 2017 г. бяха проведени повече от десет информационни дни с различна тематична насоченост в  София, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Габрово и Плевен.

„По този начин бе обхванат максимален кръг от потенциално заинтересовани лица и бенефициенти по Рамковата програма – пояснява Димитър Асенов, главен експерт в дирекция „Наука". – В информационните събития освен експерти на министерството се включиха и представители на националната контактна мрежа, както и ръководителите на част от одобрените проекти с българско участие по „Хоризонт 2020“. В обученията досега взеха участие повече от 300 представители на научни и бизнес организации.”

 Финалното събитие за тази година ще бъде в "София Тех Парк" на 18 декември. Посветено е на подготовката на проектни предложения в направления – „Наука със и за обществото“,  „Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт“, както и подготовка на бюджет на проектно предложение.

 

Източник: вестник "Аз-буки"

Странична лента