Съдържание

ИКТ ЗА НАУКА И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

            На 11 януари 2018 г., четвъртък от 9:00 до 13:30 ч. в конферентната зала на Дом на Европа, ул. "Г.С.Раковски" №124, гр. София ще се проведе информационен ден:

Информационните и Комуникационни Технологии (ИКТ)

за Наука и Малки и Средни Предприятия

         Събитието е предназначено за представители на академичната общност, малкия и среден и консултантски бизнес, ориентирани към проектно финансиране по широк аспект от научна и приложна дейност в сферата на информационните и комуникационни технологии.

         Лекторите са Национални контактни лица на Хоризонт 2020 и дългогодишни успешни участници в научните програми на ЕС.

Приложена е работна версия на програмата на събитието.

РЕГИСТРАЦИЯТА Е ЗАТВОРЕНА ПОРАДИ ЗАПЪЛВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ЗАЛАТА!

Участието е безплатно, след регистрация ТУК

Странична лента