Съдържание

Информационен ден по програма „Информационни и комуникационни технологии“ в „Хоризонт 2020”

На 10.11.2014 г. се проведе  информационен ден, организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), на който бяха представени възможностите български организации и фирми да участват в три конкурса на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз,  в рамките на. 

Представени бяха темите, които в момента са отворени за кандидатстване и могат да представляват интерес за българските участници. По конкурс 2 от програма „Информационни и комуникационни технологии“ в „Хоризонт 2020” може да се кандидатства до 14 април 2015 г., като бюджетът за всички участници е 561 млн. евро. Проекти по  конкурс ЕС – Бразилия може да се подават до 21 април 2015 г., а финансирането е 7 млн. евро за всички кандидати. Конкурсът „Фабрики на бъдещето“ е с краен срок за кандидатстване до 4 февруари 2015 г. Бюджетът е над 143 млн. евро.

Повече информация може да намерите тук.

Странична лента