Съдържание

Покана за подаване на проектни предложения по конкурс SU-ICT-03-2018, относно създаването на мрежа от центрове за компетентност в областта на киберсигурността

Поканата за подаване на проектните предложения е включена в работната програма по направление „Информационни и комуникационни технологии“ на „Хоризонт 2020“. Публикувана е на страницата на Европейската комисия на 01.02.2018 г. и е отворена за кандидатстване до 17,00 ч. на 29.05.2018 г.

Очакванията са да бъдат финансирани максимум 3 проекта по 16 млн. евро всеки от тях. В проектния консорциум следва да участват минимум 20 независими организации от минимум 9 държави членки или асоциирани страни към Рамковата програма. Една организация може да бъде координатор само на 1 от проектните консорциуми.

По предварителни разчети на ЕК, одобрените проекти следва да допринесат за създаването на бъдеща мрежа от центрове за компетентност, която да включва Европейски център за научни изследвания в областта на киберсигурността.

Повече информация за поканата и условията за кандидатстване, можете да получите от тук, както и от страницата на ЕК.

Странична лента