Съдържание

15 стипендии за докторанти „Мария Складовска-Кюри“

Центърът за  компютърни науки и технологии (CaSToRC) на Кипърският институт, който е координатор на 17 европейски академични институции и фирми, е получил бюджет от 3,7 милиона евро за осъществяване на програмата Европейски съвместен докторат (EJD) в компютърните науки за следващите 4 години.  Програмата са нарича „Високопроизводителни изчислителни системи  за науките за живота, инженерството и физиката” (HPC-LEAP). Програмата се финансира по рамкова програма на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ дейности по програма „Мария Складовска-Кюри“.

HPC-LEAP предлага 15 стипендии за докторанти „Мария Складовска-Кюри“ за интердисциплинарни изследвания. Основните предпоставки за допускане са опит в областта на физическите, математическите или биологичните науки и силен интерес към компютърните науки. Крайният срок за подаване на заявления е 09.01.2015 г.

Повече информация може да намерите на www.hpc-leap.eu или да пишете на адрес [email protected]

Странична лента