Съдържание

БЪЛГАРИЯ Е СПЕЧЕЛИЛА НАД 60 МЛН. ЕВРО ПО „ХОРИЗОНТ“ 2020

Само публични научни организации са привлекли над 28 милиона евро по програма „Хоризонт 2020“. Сред най-активните са били Софийският и Техническият университет, институтите по механика и ИКТ на БАН. Общо в най-голямата европейска програма за наука и иновации са взели участие 215 български научни организации в 446 проекта. Това стана ясно днес на информационен ден за повод стартирането на мащабна информационна капания за засилване участието на страната ни в Рамковата програма. Усилията и успеваемостта ни в Хоризонт 2020 трябва да се увеличи двойно. Ще има много възможности в последните две години от действието на тази програма и българските научни организации и бизнеса ще имат възможности за подобряване и разширяване на своите международни контакти, експертиза и знание.

Събитието беше открито от заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева. Тя подчерта, че  научните организации трябва да участват по активно като равнопоставени партньори в Рамкова програма „Хоризонт 2020“ и да търсят най-вече участие в съвместните научни проекти. Чрез националните научни програми се създаде платформа за по-доброто участие на нашите научни организации, като се насърчава концентрация на научния потенциал и инфраструктура и работа в екип. „Трябва да положим повече усилия като национален координатор да подобрим партньорския профил на българските организации и да ги подготвим за засилено участие в следващия програмен период след 2021 г. Особено ценно е привличането на млади учени към проекта дейност, за да има приемственост между поколенията и изграждане на лидери в науката“ добави тя. Заместник-министърът поздрави участниците и акцентира на ролята на МОН в подпомагане на процеса по привличане на повече средства по програмата.

В информационния ден се включиха над 100 представители на научни организации, висши училища и бизнеса. Те научиха възможностите за кандидатстване в две от направленията на програмата „Хоризонт 2020“ - „Бъдещи и навлизащи технологии“ и „Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието“, както и финансовите аспекти при управлението на проектите. Бяха представени и два успешни проекта за управление на големи бази данни в рамките на интелигентно общество и за създаване на мрежа от експерти и учени в областта на новите материали.

Странична лента