Съдържание

Годишна среща на MCAA-BG Chapter

На 19-ти октомври (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" ще се проведе годишната среща на българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Кюри“ (Marie Curie Alumni Association).

Срещата ще бъде открита с приветствие от заместник-министъра на образованието и науката – г-жа Карина Ангелиева, Декана на Факултета по химия и фармация – академик Петър Кралчевски, и г-жа Веселина Ангелова от Представителството на ЕК в България.

Дневният ред на срещата включва представяне на дейностите и задачите на българската секция на Асоциацията, както и целите на Асоциацията като цяло. Срещата е отворена за всички бивши и настоящи стипендианти по програмата Мария Склодовска-Кюри, като след 17:00 часа ще бъдат представени 2 текущи проекта, които са финансирани по тази програма и се реализират от български научни институции. Целта на срещата е да се популяризира дейността на Асоциацията сред повече български учени и институции, които са били, или понастоящем са, бенефициенти по програмата Мария Склодовска-Кюри.

Учредяването на българската секция на Асоциацията (МСАА) се състоя на 08.12.2017 и тя вече наброява 26 души. Българската секция на тази международна доброволческа организация има за цел да популяризира дейностите по програмата Мария Склодовска-Кюри за да се активизира участието на кандидати от България, както като индивидаулни изследователи, така и като научни институции и представители на бизнеса.

Свързани документи

Странична лента