Съдържание

Нов портал Funding & Tenders Portal заменя Participant Portal

От 30 ноември 2018 г.,  нов портал Funding & Tenders Portal ще замени сега действащият Participant Portal на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Новият портал ще бъде единна входна точка за търсене на конкурси и обществени поръчки по различни програми на ЕС (включително „Хоризонт 2020“) и е достъпен на:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Всеки път, когато напишете Participant Portal URL автоматично ще бъдете препратени към Funding & Tenders Portal

Participant Portal ще бъде активен за още няколко месеца, преди напълно да бъде деактивиран.

Странична лента