Съдържание

АКТУАЛНА СТАТИСТИКА ЗА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В РАМКОВА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“

Към настоящият момент 234 български организации участват в 504 проектни консорциума по РП „Хоризонт 2020“, като чистото финансиране, което са успели да привлекат е малко над  76,5 млн. евро.

Това отрежда на България 24-то място от 28 европейски страни, като след нас остават Литва, Латвия, Хърватска и Малта.

Ако трябва да откроим топ 3 направления на РП „Хоризонт 2020“, по които България е привлякла най-много средства, към настоящият момент това са:

  1. Сигурна, чиста и ефективна енергия –  13,590 млн. евро;
  2. ИКТ –  7,164 млн. евро;
  3. Мария Склодовска-Кюри – 6,136 млн. евро

Допълнителна информация за българското участие в Рамкова програма "Хоризонт 2020" е налична в приложения файл.

Свързани документи

Странична лента