Съдържание

Информационен ден на Европейския съвет за иновации

На 19 юни (сряда) от 9:30 ч. в Дома на Европа бе проведен Информационен ден посветен на Европейския съвет за иновации.

Събитието бе открито от г-н Христо Христов, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България и г-жа Милена Дамянова, директор на Дирекция „Наука” в Министерството на образованието и науката.

Представителите на Европейската комисия начело с г-н Кийт Секейра, Старши съветник на комисаря по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш, представиха новите възможности за финансиране в рамките на пилотната програма на създадения Европейски съвет за иновации.

Модератори на дискусионните панели бяха, г-жа Саша Безуханова, основател и председател на борда на MOVE.BG и проф. Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката в сферата на научни изследвания и иновации.

Участници в събитието бяха повече от 100 представители на академичните и бизнес общности в България.

Европейски съвет за иновациите (ЕСИ), новият инструмент на бъдещата рамкова програма за научни изследвания и иновации, ще предоставя европейско финансиране за технологии с голям потенциал и авангардни технологии, както и за иновативни компании с потенциал за развитие. ЕСИ ще извършва основно две дейности: дейност „изследвач“ в подкрепа на бъдещи и нововъзникнали авангардни технологии и дейност „акселератор“ за покриване на недостига на финансиране, възникнал между късните етапи на иновационните дейности и пазарната им реализация, чрез действия, свързани с лансирането и пазарното внедряване на иновациите, включващи подпомагане на разрастването на дружества, посредством предоставяне на смесено финансиране в рамките на „Хоризонт Европа“.

През юни 2018 г. Европейската комисия предложи най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации, „Хоризонт Европа“, чийто бюджет за периода 2021—2027 г. възлиза на 100 млрд. евро. От тях се предвиждат 10 млрд. евро Европейския съвет по иновациите.

Странична лента