Съдържание

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ИНОВАТИВНИ МЕДИКАМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ, 30 ЮЛИ 2019 Г., ГР. ПЛОВДИВ

Министерството на образованието и науката в партньорство с Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации и Секретариата на Инициативата за иновативни медикаменти (ИМИ) има удоволствието да Ви покани да участвате в Информационен ден на ИМИ в България, който ще се проведе на 30 юли 2019 г. в гр. Пловдив.

Целта на Информационния ден е да предостави практически познания и ноу-хау отвън на учените и бизнеса в България за включване в чуждестранни научни и бизнес мрежи и за реализиране на публично-частни партньорства в рамките на инициативата. Очаква се информацията, която ще бъде представена, да повиши интереса и подпомогне съществено сформирането на нови публично-частни партньорства у нас, които да кандидатстват в проектни конкурси на ИМИ, а в по-дългосрочен план да подпомогне тяхното включване в европейски консорциуми за участие в конкурсите на следващата Рамкова програма на ЕС „Хоризонт Европа“ (2021 - 2027 г.).

ИМИ е съвместен проект на Европейския съюз и Европейската асоциация на фармацевтичните индустрии и асоциации, създаден с цел подкрепа за разработването на по-качествени и по-безопасни медикаменти за пациентите. Като публично-частна инициатива (най-голямата в Европа), която оперира с бюджет от 3.3 млрд. евро за периода 2014 - 2024 г. (осигурявани поравно от Рамковата програма „Хоризонт 2020“ и частния сектор) ИМИ съдейства за разширяване на иновациите във фармацевтичната индустрия на Европа, като подпомага съвместни проекти за научни изследвания и създава мрежи от индустриални и академични експерти. С подкрепата на Инициативата до момента са реализирани 121 проекта с 2254 участници, в резултат на което са създадени над 7000 научни продукта, представени в повече от 3800 публикации (информация за инициативата е налична на адрес: https://www.imi.europa.eu).

Събитието ще се проведе на 30 юли 2019 г. в сградата на аудиторния комплекс на Медицински университет – Пловдив, с адрес бул. „Васил Априлов“ 15A, от 14:00 ч.

Участието в събитието е свободно и предварителна  регистрация не е необходима. 

Приложение: дневен ред на събитието

 

Свързани документи

Странична лента