Съдържание

Oткрита процедура за селекция на експерти

Стартира открита процедура за заявяване на интереси на изследователи за участие в конкурс за набиране на кандидати за състава на Европейската комисия

 В рамките на открита процедура за селекция на експерти с цел съставяне на база-данни за обновяване на състава си, Европейската комисия публикува конкурс за заявяване на интерес за участие учени с поне пет годишен изследователски опит или такива, притежаващи докторска степен. Процедурата е без краен срок, като се предвижда в отделни етапи от провеждането й да бъде насочвана към подбор на експерти с различен профил за отделните функционални групи в отделни етапи. Настоящият първи конкурс за заявяване на интереси цели обновяване на щатния състав към функционална група ІV – допълнителен капацитет за изследователската област на Комисията, включително на Съвместния изследователски център (JRC).

Конкурсът е отворен за граждани на държавите-членки и на страните, асоциирани към програмата за изследвания и иновации „Хоризонт 2020”.

Детайлна информация е достъпна на електронен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc_research_fgiv_contract_staff_2015_selection_bg.pdf

Електронният адрес за регистрация за участие в конкурса е:

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers

Базата от данни за кандидати ще се ползва и управлява главно от Съвместния изследователски център, който си запазва правото да затвори този конкурс по всяко време.

Окончателно селектираният състав ще изпълнява своите ангажименти в изследователски екип под ръководството на старши изследовател.

 

Странична лента