Съдържание

Актуализация на наръчника на кандидатите по конкурса за индивидуални стипендии по дейности на Мария Склодовска - Кюри

На 22.05.2015 г. беше публикуван нов, актуализиран вариант на наръчника на кандидатите по конкурса за индивидуални стипендии, дейностите Мария Склодовска Кюри (H2020-MSCA-IF-2015):http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html.

Актуализираният вариант може да намерите тук:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-if-2015/1657607-guide_for_applicants_if_2015_v_2_en.pdf

 

Странична лента