Съдържание

Публично представяне на първата Работна програма на „Хоризонт 2020“

Възможностите за финансиране от ЕС на научни изследвания и иновации  ще бъдат представени на 11 декември 2013 г. (сряда) от 11:00 часа в хотел "Кристал палас" на ул. "Шипка" 14, София.

Възможностите, които работната програма за 2014-2015 г. на програмата на ЕС за научни изследвания и иновации„Хоризонт 2020“ разкрива, ще бъдат представени от г-н Кръстьо Преславски от Главна дирекция "Научни изследвания и иновации" на Европейската комисия, а от българска страна проф. дмн Галя Ангелова ще представи проект AComIn: Съвременните пресмятания в полза на иновацията, който е финансиран по програмата.

Хоризонт 2020 е изцяло нов тип европейска програма за изследвания, която за първи път обединява цялото европейско финансиране за изследвания и иновации, предвиждайки единни правила. Целта е по-кохерентна, по-опростена програма, която ще улесни участието, особено на по-малките организации за изследвания и малкия бизнес.

Свързани документи

Странична лента