Съдържание

Нова инициатива за научни съвети - Scientific Advice Mechanism (SAM)

Нова инициатива за научни съвети - Scientific Advice Mechanism (SAM), е алтернатива на предишната функция на главния научен съветник на Президента на ЕС.

Генералният директор на JRC изтъква, че въпреки че към момента липсва модел как ще си взаимодействат JRC и SAM, но накратко разликата ще бъде в това, че докато JRC прави "наука за политиката", тоест предоставя научна експертиза за предложенията на ЕК, основана на висококачествени данни и изследвния, то SAM ще бъде "политика за науката" или как по-добре да се насочат европеските средства за науката и иновации, така че да подпомагат конкретни политики.

Основната цел на механизма за научни съвети е да се предоставя и подпомага на Европейската Комисия с навременни и с високо качество научни консултации при взимането на решения. Научни съвети са прозрачни и независими от институционални и политически интереси, обединяват заедно научната ескпертиза на различни специалности и подходи и едновременно с това вземат под внимание специфичните особености на политиките на ЕС (например различни национални перспективи и принципите на  субсидиарност).

Секретариатът на SAM е прикрепен към Генерална дирекция "Научни  изследвания и иновации" на Европейската комисия. Неговата мисия е да подпомага цялостната работата и улеснява взаимодействието на Групата на високо равнище SAM в процеса на разработване на политиките на ЕС.

Секретариатът на SAM ще улесни достъпа на Групата на високо равнище SAM по отношение на ключовите източници на научни доказателства: изследвания, финансирани от ЕС по Хоризонт 2020 - включително дейностите на Съвместния изследователски център на ЕО, агенциите на ЕС, европейските академии и научни общности като цяло.

Повече информация

Странична лента