Съдържание

Покана за набиране на предложения ОЗИ Храни и ОЗИ производство за 2016


ЕИТ публикува Покана за набиране на предложения ОЗИ Храни и ОЗИ производство.
На 14 януари 2016 г. Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) публикува  Покана за набиране на предложения  за създаването на две нови Общности за знания и иновации (ОЗИ) ЕИТ: Храни и ЕИТ Производство.

http://eit.europa.eu/newsroom/calling-food-and-manufacturing-innovators-countdown-begins-launch-new-eit-innovation-hubs

Поканата е насочена към иноватори от бизнеса, висшето образование и научните изследвания, за да се създадат две нови ОЗИ за прехрана и производство, в допълнение към петте съществуващи ОЗИ в областта на климата, цифровизацията, енергетиката, здравеопазването, и суровините иновациите.

Поканата е отворена до юли 2016 г. и печелившите партньорствата ще бъдат обявени през ноември 2016.

Всички документи могат да се намерят на http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-for-kics.

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) организира информационен ден за 2016 г. в Брюксел на 18 февруари 2016 г. (четвъртък). Главна цел на конференцията е да предостави на  участниците информация за поканата  и насоки на потенциалните кандидати за подготвяне на успешни предложения с високо качество. Информационният ден е отворен за всички заинтересовани, занимаващи се с иновации. Регистрацията ще бъде по реда на подаване на заявките и е отворена на http://eit.europa.eu/interact/events/information-day-2016-call-knowledge-and-innovation-communities-proposals.

Странична лента