Съдържание

Покана за подаване на статия

Международното списание за най-новите изследвания в науката и технологиите (International Journal of Latest Research In Science and Technology - IJLRST) набира статии за том 5, Брой 1 за периода януари-февруари 2016 г.

Статиите, публикувани в IJLRST, получават много висока гласност и постигат голяма популярност сред научната общност. Списанието обхваща широки области на науката и технологиите.
 
За повече информация
https://www.mnkjournals.com/ijlrst_files/Page602.htm

Важни дати:
Последна дата за подаване на хартията 20, февруари 2016
Уведомление за приемане в рамките на 10 дни
Онлайн дата на публикация 29, Февруари 2016

Странична лента