Съдържание

Подкрепете Quantum Manifesto

По покана на г-н Гюнтер Йотингер, комисар „Цифрова икономика и цифрово общество“ и г-н Хенк Камп, министър на икономиката на Холандия, екип от европейски учени са разработили „Quantum Manifesto“  http://qurope.eu/manifesto с цел формулиране на обща стратегия за Европа на прага на втората квантова революция. Инициативата е отворена за подкрепа от всички представители на академичните, бизнес и правителствени среди до 30 април 2016 г. Манифестът ще бъде официално обявен на 17-18 май 2016 г. по време на Европейската квантова конференция, организирана от Холандия, съвместно с Европейската комисия.

„Quantum Manifesto“ призовава страните-членки и Европейската комисия да обявят стартирането през 2018 г. на водещата инициатива на квантовата технология за 1 млрд. Евро в рамките на програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020.

Свързани документи

Странична лента