Съдържание

Европейската комисия публикува първия Годишен Доклад за Хоризонт 2020

На 12 април 2016 г. Европейската комисия публикува първия Годишен доклад за Хоризонт 2020.

Публикацията предоставя подробна информация анализирайки рамковата програма на Европейския съюз Хоризонт 2020. Докладът помага за идентифициране на важни въпроси свързани с научното представяне измерено по Ключови индикатори за представяне, аспекти на изпълнение и тенденции за участие, осигурява данни за всички приоритети и специфични цели на Хоризонт 2020. Също така, докладът съдържа информация за дейностите на Европейския институт за иновации и технологии, както и Програмата Евратом изследвания и обучение.

Пълният доклад може да бъде намерен на страницата на рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-monitoring-report-2014.

Странична лента