Съдържание

Практическо обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии, дейности Мария Склодовска-Кюри

На 7 септември 2016 г. Министерството на образованието и науката съвместно с Българската академия на науките организираха обучение-консултация във връзка с подготовката на проектни предложения по конкурса за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска-Кюри, „Хоризонт 2020“ (H2020-MSCA-IF-2016). Събитието беше открито от проф. Иван Димов, Зам.-министър на образованието и науката. То е част от инициативата на МОН за провеждане на информационно рали за популяризиране на възможностите за кандидатстване по „Хоризонт 2020“.

В обучението взеха участие 40 души – изследователи и представители на научни организации от България, които подготвят проектни предложения по настоящата отворена покана за кандидатстване за индивидуални стипендии. Събитието беше с подчертано практически характер и имаше за цел да помогне на кандидатите да направят внимателен, критичен преглед на предложенията си, за да могат да ги  подобрят. Лектори бяха бивши и настоящи носители на Индивидуална стипендия  Мария Склодовска-Кюри, както и Националните контактни лица за дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ за България. Участието в сесиите за въпроси и отговори беше много активно, на практика всяка от презентациите на лекторите беше последвана от оживени дискусии. Накрая, болшинството от участниците споделиха, че проведеното практическо обучение е било изключително полезно за тях.

Странична лента