Съдържание

Национален информационен ден за отворения конкурс „Иновативни мрежи за първоначално обучение“ от дейностите Мария Склодовска-Кюри

На 8 ноември 2016 г. Министерството на образованието и науката съвместно с Българската академия на науките организират Национален информационен ден за отворения конкурс „Иновативни мрежи за първоначално обучение“ от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (Н2020-MSCA-ITN-2017).

Събитието ще бъде проведено в Българската академия на науките, гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1. Очаква се в него да вземат участие над 50 изследователи и представители на научни организации.

От страна на Министерството на образованието и науката, участие в информационния ден ще вземат: г-жа Златина Карова – директор на дирекция „Наука“ и национален координатор на Рамкова програма „Хоризонт 2020“; и г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“, МОН.

Приложено публикуваме програмата на мероприятието, както и формата за онлайн регистрация.

Свързани документи

Странична лента