Съдържание

Програмата КОСТ обявява регулярни годишни конкурси за разработване на проекти във всички научни направления

Програмата КОСТ обявява регулярни годишни  конкурси  за разработване на проекти във всички научни направления. Проектите, наричани КОСТ - акции, се изпълняват от мащабни научни мрежи.

Участието в тях дава възможност не само за добиване на нови знания и експертиза, но и за създаване на нови и/или устойчиви партньорства.

Бихме искали да обърнем внимание, че крайният срок за подаване на конкурсни  предложения  е 7 декември 2016 г., 12:00 ч. (ЦЕВ). Поканата е отворена за идеи във всички научни и технологични области.

Насърчават се мултидисциплинарните и интердисциплинарните предложения.

Вие имате възможност да  подадете инициирано от Вас  предложение за нова  COST акция чрез онлайн инструмента e-COST, или да потърсите възможност за присъединяване на вече изградени екипи, подготвящи предложения. При втората възможност, предложението за проект ще бъде подадено от водещия изследователски екип, подготвящ предложението.

Решение относно селектирането и последващо финансиране на предложенията, представени до 7 декември 2016 г., може да се очаква през месец юни 2017 г.

Тук може да свалите презентация относно поканата и процедурата по подаване, оценка, подбор и утвърждаване на COST акция.Странична лента