Съдържание

Кариера за нова ERA

Възможностите за научна кариера, мобилността и професионалната реализация на учените в България са основна тема на проекта „Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers“, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ - покана за предложения (Call for Proposals) „SwafS-20-2016: ERA Mobility and Career Day“.

Координиращият център на EURAXESS България - НИС при СУ „Св. Климент Охридски“ – координатор на проекта беше домакин на първата работна среща, която се проведе на 16 февруари 2017 в Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски“. След отправена покана за участие към       г-жа Златина Карова, директор на дирекция „Наука“, на срещата присъства г-н Димитър Асенов, главен експерт в дирекция „Наука“, МОН. Той потвърди подкрепата на министерството за реализиране не само на този проект, но и на всяка инициатива с принос към по-успешна професионална реализация на българските учени.

В рамките на инициативата „Кариера за нова ERA“, през месец октомври 2017 ще се проведат отворени събития в пет основни университетски града -  София, Пловдив, Русе, Стара Загора и Варна.

Освен за утвърдени учени, събитията са от особен интерес и за студентите в магистърска и докторска степен, както и за всички представители на науката в България, които са отворени към нови перспективи за професионална реализация - както в академичните среди или в сферата на индустрията, така и при стартирането на собствен високотехнологичен бизнес.

Проектът ще се реализира с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Британски съвет България, координиращи EURAXESS центрове към Нов български университет и Фондация “Институт по технологии и развитие”, регионалните контактни лица на мрежата в страната, както и компании и асоциации, работещи в различни сфери на бизнеса, човешките ресурси и неправителствения сектор.

За повече информация следете портала на EURAXESS България (www.euraxess.bg) и страниците на мрежата във Facebook, LinkedIn и Twitter.

 

Странична лента