Съдържание

COST акция събира на годишна среща в Алма матер учени от 24 европейски университети и научни организации

На 7 и 8 март 2017 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” е домакин на годишната среща на COST акция, която е посветена на обсъждане на методологии за оценяване на научни резултати от проекти в областта на обществените и хуманитарните науки. В срещата участват представители на 24 европейски университети и научни организации. От българска страна партньор е Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с представител проф. Албена Вуцова.

COST е първата европейска програма за науката и технологиите, подкрепяща транснационалното сътрудничество между изследователи и учени от цяла Европа. Тя е създадена през 1971 г. и има за цел да стимулира научното сътрудничество и да изгражда устойчиви партньорства с бизнеса, държавните институции и обществото. Програмата COST подкрепя мобилността на изследователите в Европа, насърчава достигането на високи научни постижения и има съществен принос в изграждането на Европейското изследователско пространство.

СOST акцията "European Network of research evaluation on Social Sciences and Humanities" e нова дейност, която стартира през април 2016 г. и ще функционира до 2020 г. Екипът на проекта е насочил усилията си към проучване и анализ на най-добри практики в оценяването на научните изследвания с особен акцент върху резултатността им и тяхната оценка. Проектът анализира и критериите за оценка, приложими в институциите, участващи в мрежата. В акциите участват учени и експерти от различни области на познанието.

 

Източник: www.uni-sofia.bg

Странична лента