Съдържание

Обществени консултации по работните програми на „Хоризонт 2020“

На 22 март 2017 г. в Министерството на образованието и науката (МОН) се проведе обществена консултация за обсъждане на работната програма за 2018-2020 г. по направление “Космос“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Мероприятието бе организирано от дирекция „Наука“, МОН съвместно с представителите на националната контактна мрежа по направление „Космос“.

Основна цел на събитието бе популяризиране на възможностите за кандидатстване по „Хоризонт 2020“ и по-конкретно участието на потенциално заинтересовани страни в процеса по разработване на работната програма в направление “Космос“ за периода 2018-2020 г. чрез даване на препоръки и коментари по предварително заложените от Европейската комисия тематични области.

На срещата присъстваха повече от 25 представители на българската научноизследователска общност, а основни лектори бяха г-н Димитър Асенов – главен експерт, дирекция „Наука“; г-жа Виолина Кехайова и г-жа Христина Ковачева – представители в програмен комитет „Космос“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Активното включване на потенциално заинтересовани страни в процеса по разработване на работната програма ще даде възможност за увеличаване дела на проекти с българско участие, финансирани по Хоризонт 2020.

Проведените консултации бяха първи от поредица такива, които предстои да бъдат осъществени до края на м. септември 2017 г., когато Европейската комисия ще представи окончателен вариант на работната програма за 2018 – 2020 г.

Странична лента