Съдържание

Ели Канева

Име на организация: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Адрес:  ул. "Дякон Игнатий" №9, 1000 София
тел. : 00359 2 949 23 15
email: ekaneva@mtitc.government.bg

доц. д-р Боян Жеков

Име на организация: Фондация "Институт по технологии и развитие"

Адрес: ул. "Хан Аспарух" № 49А, София 1000
тел.: 00359 888 56 18 48
email: boyan.jekov@gmail.com

Мариета Попова

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес:  бул. "Дондуков" №2А, 1000 София
тел. : 00359 886 84 74 14
email: marieta_popova@abv.bg

д-р Мариана Дамова

Име на организация: Клъстер "Аерокосмически технологии, изследвания и приложения"

Адрес: бул. "Княз Дондуков" №135, 1527 София
тел.: 00359 885 796 530
email: me@marianadamova.com

Странична лента