Съдържание

Ели Канева

Име на организация: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Адрес:  ул. "Дякон Игнатий" №9, 1000 София
тел. : 00359 2 94 09 284
email: [email protected]

доц. д-р Боян Жеков

Име на организация: Фондация "Институт по технологии и развитие"

Адрес: ул. "Хан Аспарух" № 49А, София 1000
тел.: 00359 888 56 18 48
email: [email protected]

д-р Мариана Дамова

Име на организация: Клъстер "Аерокосмически технологии, изследвания и приложения"

Адрес: бул. "Княз Дондуков" №135, 1527 София
тел.: 00359 885 796 530
email: [email protected]

Александър Бойков

Име на организация: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

Адрес: ул. "Славянска" № 8, София, 1052
тел. : 00359 898 667295
email: [email protected]

Ваня Атанасова

Име на организация: Министерство на икономиката

Адрес: ул. "Славянска" № 8, София, 1052
тел.: +3592 940 7392
email: [email protected]

Таня Цигуларова

Име на организация: София Тех Парк

Адрес:  бул. Цариградско шосе 111Ж, ет.2, 1784 София
тел. :
email: [email protected]

Странична лента