Съдържание

Национален координатор

 

ЗЛАТИНА КАРОВА
Национален координатор на мрежата по Х2020

 

Министерство на образованието и науката

бул. Дондуков 2А, София 1000
Тел.: 00359 2 9217 768
Факс: 00359 2 981 1404
[email protected]
 

Странична лента