Съдържание

Представители в програмните комитети

Стратегическа конфигурация, включително по отношение на специфичните цели "Разпространеие на върховите научни постижения и разширяване на участието" и "Наука, осъществявана с и за обществото"

Златина Карова

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 9217 647
email: z.karova
@mon.bg

Димитър Асенов

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 9217 649
email:
[email protected]

Владимир Манолов

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 9217 546
email: [email protected]

Странична лента