Съдържание

Представители в програмните комитети

Европейски изследователски съвет, дейности по програмата "Мария Склодовска-Кюри", Бъдещи и навлизащи технологии

доц. д-р Елисавета Гурова

Име на организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Адрес: бул. "Джеймс Баучър" № 5, 1164 София
тел.: +359 2 971 35 09
email: [email protected]

проф. д-р Иван Недков

Име на организация: Фондация "ГИС - Трансфер Център"

Адрес: ул. "Академик Георги Бончев", бл.4 , 1113 София
тел.: 00359 887430271
email: nedkov[email protected]

д-р Владимир Божилов

Име на организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Адрес: бул. "Цар Освободител" № 15, 1504 София
тел.: 00359 884540120
email: [email protected]

 

ДИМИТЪР АСЕНОВ

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 9217 649
email: 
[email protected]

 

Странична лента