Съдържание

Представители в програмните комитети

Европейски изследователски съвет, дейности по програмата "Мария Склодовска-Кюри"

доц. д-р Елисавета Гурова

Име на организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Адрес: бул. "Джеймс Баучър" № 5, 1164 София
тел.: +359 2 971 35 09
email: elis@fmi.uni-sofia.bg

проф. д-р Иван Недков

Име на организация: Фондация "ГИС - Трансфер Център"

Адрес: ул. "Академик Георги Бончев", бл.4 , 1113 София
тел.: 00359 2 979 64 87
email: nedkov@gis-tc.org

проф. дтн Донка Ангелова

Име на организация: Химикотехнологичен и металургичен университет

Адрес: бул. Климент Охридски № 8, София, 1756
тел.: 00359 879601737
email: donkaangelova@abv.bg

Странична лента