Съдържание

Представители в програмните комитети

Европейски научноизследователски инфраструктури

доц. д-р Евгени Евгениев

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Дондуков" №2А, 1000 София
тел. : 00359 888342642
email: [email protected]

 

 

Светослав Валачев

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Дондуков" №2А, 1000 София
тел. : 00359 889 66 11 25
email: [email protected]

 

Странична лента