Съдържание

Представители в програмните комитети

Европейски научноизследователски инфраструктури

проф. Анета Караиванова

Име на организация: Институт по информационни и комуникационни технологии - Българска академия на науките

Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев", блок 25A, 1113 София
тел.: 00359 2 979 6639
email: anet@parallel.bas.bg

проф. д-р Албена Вуцова

Име на организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Адрес: бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 3, 1113 София
тел.:  
email:  avutsova@yahoo.com

Янита Жеркова

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 921 76 48
email: y.zherkova@mon.bg

Странична лента