Съдържание

Представители в програмните комитети

Информационни и комуникационни технологии

доц. д-р Боян Жеков

Име на организация: Фондация "Институт по технологии и развитие"

Адрес: ул. "Хан Аспарух" № 49А, София 1000
тел.: 00359 888 56 18 48
email: [email protected]

Ели Канева

Име на организация: Министерство на информационните технологии и съобщенията

Адрес: ул. "Дякон Игнатий" № 9,1000 София
тел.: 02/940 92 84
email: [email protected]

Слава Йорданова

Име на организация: Министерство на икономиката

Адрес: ул. "Славянска" № 8, София, 1052
тел.: 00359 2 940 73 68
email: [email protected]

Странична лента