Съдържание

Представители в програмните комитети

Нанотехнологии, авангардни материали, биотехнологии, авангардно производство и авангардно преработване

проф. д-р Ана Пройкова

Име на организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Адрес: бул. "Джеймс Баучър" 5, 1164 София
тел.: 00359 2 8161 828
email: [email protected]

доц. д-р Даниела Карашанова

Име на организация: Институт по оптични материали и технологии "Акад. Йордан Малиновски" - Българска академия на науките

Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 2, 1113 София
тел.: 00359 2 946 50 28
email: [email protected]

Странична лента