Съдържание

Представители в програмните комитети

Космос

Виолина Кехайова

Име на организация: Министерство на отбраната

Адрес: ул. "Дякон Игнатий" № 3, София
тел.: 00359 2 922 06 11
email: [email protected]

Христина Ковачева

Име на организация: Клъстер "Аерокосмически технологии, изследвания и приложения"

Адрес: София 1138, ул. Борис Рангелов №30
тел.: 00359 887 89 75 82
email: [email protected]

Светослава Вангелова

Име на организация: Министерство на икономиката

Адрес: ул. "Славянска" № 8, София, 1052
тел.: 00359 2 940 7598  
email: [email protected]

 

Странична лента