Съдържание

Представители в програмните комитети

Космос

Виолина Кехайова

Име на организация: Министерство на отбраната

Адрес: ул. "Дякон Игнатий" № 3, София
тел.: 00359 2 922 06 11
email: v.kehayova@mod.bg

Христина Ковачева

Име на организация: Клъстер "Аерокосмически технологии, изследвания и приложения"

Адрес: бул. "Княз Дондуков" №135, 1527 София
тел.: 00359 887 89 75 82
email: christina.kovacheva@castra.org

Странична лента