Съдържание

Представители в програмните комитети

Малки и средни предприятия и достъп до рисково финансиране

проф. д-р Костадин Костадинов

Име на организация: Фондация "ГИС-Трансфер Център"

Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 4, София 1113
тел.:  00359 2 870 6264
еmail: 
[email protected]

проф. д-р Милен Балтов

Име на организаця: Бургаски свободен университет

Адрес: ул. "Сан Стефано" № 62, 8001 Бургас
тел.: 0359 56 90 05 65
email: 
[email protected]

Румен Радев

Име на организаця: Асоциация на индустриалния капитал в България

Адрес: ул. „Тракия“ 15, 1527, София
тел.: 0359 882 901010
email: [email protected]

Странична лента