Съдържание

Представители в програмните комитети

Малки и средни предприятия и достъп до рисково финансиране

Георги Стоев

Име на организация: Българска търговско-промишлена палата

Адрес: ул. "Искър" № 9, 1058 София
тел.: 00359 02 987 32 09
еmail: 
g.stoev@bcci.bg

проф. д-р Костадин Костадинов

Име на организация: Фондация "ГИС-Трансфер Център"

Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 4, София 1113
тел.:  00359 2 870 6264
еmail: 
kostadinov@gis-tc.org

проф. д-р Милен Балтов

Име на организаця: Бургаски свободен университет

Адрес: ул. "Сан Стефано" № 62, 8001 Бургас
тел.: 0359 56 90 05 65
email: 
mbaltov@bfu.bg

Георги Шиваров

Име на организаця: Българска стопанска камара

Адрес: ул. Алабин 16-20, София, 1000
тел.: 0359 2 987 84 17
email: g.shivarov@bia-bg.com

д-р Радостин Вазов

Име на организаця: Висше училище по застраховане и финанси

Адрес: ул. "Гусла" №1, 1618 София
тел.: 0359 2 40 15 809
email: vazov_rado@vuzf.bg

Странична лента