Съдържание

Представители в програмните комитети

Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние

проф. д-р Виктория Сарафян

Име на организация: Технологичен център по спешна медицина - Пловдив

Адрес: бул. "Васил Априлов" №15А, 4002 Пловдив
тел. : 00359 882 51 29 52
email: [email protected]

 

Милена Главчева

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 9217 678
email: [email protected]

 

Ирина Димитрова

Име на организация: Министерство на труда и социалната политика

Адрес: гр. София, ул. Триадица №2
тел.: 00359 2 9329 569
email: i[email protected]

Странична лента