Съдържание

Представители в програмните комитети

Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние

Нина Шербетова

Име на организация: Министерство на здравеопазването

Адрес: пл. "Света Неделя" № 5, София, 1000
тел.: 00359 2 930 12 55
email: nsherbetova@mh.government.bg

проф. д-р Валентина Петкова

Име на организация: Медицински университет - София

Адрес: ул. "Дунав" № 2, 1000 София,
тел.: 00359 2 9236 593
email: vpetkova@pharmfac.net

проф. дбн Димитър Иванов

Име на организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - Българска академия на науките

Адрес: ул. "Майор Юрий Гагарин" № 2 1113 София
тел.: 00359 2 979 52 27
email: 
dimiter@bio.bas.bg

Странична лента