Съдържание

Представители в програмните комитети

Предизвикателства пред европейската биоикономика: продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания

Проф. д-р Ангел Ангелов

Име на организация: Университет по хранителни технологии - Пловдив

Адрес: бул. "Марица" № 26, Пловдив
тел.: 00359 32 603 608
email: angelov@uft-bio.com

доц. д-р Андрей Чорбанов

Име на организация: Институт по микробиология - Българска академия на науките

Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 26, 1113 София
тел.: 00359 02 979 63 57
email: tchorban@microbio.bas.bg 

 

доц. д-р Виолета Божанова

Име на организация: Селскостопанска академия

Адрес: ул. "Суходолска" №30, 1373 София
тел.: 00359 894615076
email: v.bozanova@acriacad.bg

Странична лента