Съдържание

Представители в програмните комитети

Сигурна, чиста и ефективна енергия

проф. Евелина Славчева

Име на организация: Институт по електрохимия и енергийни системи - Българска академия на науките

Адрес: ул."Акад. Г. Бончев" бл.10, 1113 София 
тел.: 00359 2 971 11 61
email: 
[email protected]

д-р Даниела Леви

Име на организация: Единен център за иновации на БАН

Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 26Б, 1113 София
тел.: 00359 2 971 47 23
email: [email protected]

Ивета Филипова

Име на организация: Министерство на енергетиката

Адрес: ул. "Триадица" № 8, София, 1000
тел.: 00359 2 9263 248
email: [email protected]

Странична лента