Съдържание

Представители в програмните комитети

Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт

проф. д-р Дарина Нитова

Име на организация: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Адрес: бул. „Христо Смирненски“ 1, 1164 ж.к. Лозенец, София
тел.: 00359 888 477917
email: [email protected]

Ясен Марков

Име на организация: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Адрес: ул. "Дякон Игнатий" № 9, 1000 София
тел.: 00359 2 9409 502
факс: 00359 2 9885094
email: 
[email protected]

Странична лента