Съдържание

Представители в програмните комитети

Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини

проф. Екатерина Бъчварова

Име на организация: Национален институт по метеорология и хидрология - Българска академия на науките

Адрес: бул. "Цариградско шосе" № 66 , Софияq 1784

тел.: 00 359 2 979 52 07
email: 
ekaterina.batchvarova@meteo.bg

Райна Ангелова

Име на организация: Министерство на околната среда и водите

Адрес: ул. "Уилям Гладстон" № 67, София, 1784
тел.: 00359 2 940 61 33
email: rkangelova@moew.government.bg

д-р Веселин Петков

Име на организация: Клъстер "Аерокосмически технологии, изследвания и приложения"

Адрес: София 1138, ул. Борис Рангелов №30
тел.: 00359 887938919
email: Veselin.Petkov@castra.org

 

Странична лента