Съдържание

Представители в програмните комитети

Европа в един променящ се свят - приобщаващи, новаторски и мислещи общества

доц. д-р Светла Бонева

Име на организация: Университет за национално и световно стопанство 

Адрес: ул. "8-ми декември", София, 1700
тел.: 00359 2 962 71 50
email: 
 [email protected] / [email protected]

Димитър Асенов

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 9217 649
email:
[email protected]

доц. д-р Валентин Петрусенко

Име на организация: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Адрес: ул. "Цар Асен" № 24, Пловдив, 4000
тел.: 00359 887283486
email: [email protected]

Странична лента