Съдържание

Представители в програмните комитети

Сигурни общества - опазване на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани

проф. д-р Татяна Дронзина

Име на организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Адрес: бул. "Цар Освободител" № 15, 1504 София
тел.: 00359 899801834
email: [email protected]

Стойко Петров

Име на организация: Министерство на отбраната

Адрес: ул. "Дякон Игнатий" № 3, София
тел.: 00359 2 922 06 12
email: [email protected]

д-р Веселин Василев

Име на организация: Клъстер "Аерокосмически технологии, изследвания и приложения"

Адрес: София 1138, ул. Борис Рангелов №30
тел.: 00359 887548201
email: [email protected]

Странична лента