Съдържание

Представители в програмните комитети

ЕВРАТОМ - Ядрен синтез

доц. д-р Евгения Бенова

Име на организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Адрес: бул. "Цар Освободител" № 15, 1504 София
тел.: 00359 2 987 69 52
email: [email protected]

доц. д-р Цвятко Попов

Име на организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Адрес: бул. "Цар Освободител" № 15, 1504 София
тел.: 00359 888 33 91 21
email: [email protected]

доц. д-р Димитър Тонев

Име на организация: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Адрес: бул. "Цариградско шосе" № 72, 1784 София
тел.: 00359 2 974 37 61 
email: [email protected]

Странична лента