Съдържание

Представители в програмните комитети

ЕВРАТОМ - ядрен разпад

доц. д-р Лъчезар Георгиев

Име на организация: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Адрес: бул. "Цариградско шосе" № 72, 1784 София
тел.: 00359 888615212
email: [email protected]

доц. д-р Димитър Тонев

Име на организация: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Адрес: бул. "Цариградско шосе" № 72, 1784 София
тел.: 00359 2 974 37 61 
email: [email protected]

Петър Ванков

Име на организация: Агенция за ядрено регулиране

Адрес: бул. „Шипченски проход“ 69, 1574 ж.к. Христо Смирненски, София
тел.: 00359 879 611 044
email: р[email protected]

Странична лента