Съдържание

Представители в програмните комитети

ЕВРАТОМ - ядрен разпад

доц. д-р Лъчезар Георгиев

Име на организация: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Адрес: бул. "Цариградско шосе" № 72, 1784 София
тел.: 00359 888615212
email: lgeorg@inrne.bas.bg

Антоанета Зайчева

Име на организация: Министерство на енергетиката

Адрес: ул. "Триадица" № 8, София, 1000
тел.: 00359 899 87 43 83   
email: a.zaycheva@me.government.bg

Странична лента