Съдържание

Членове на програмни комитети (PCM)

Тук ще бъдат качвани докладите на членовете на програмните комитети

Уважаеми колеги, 

Моля да ни изпращате в електронен вид материалите и отчетите си от командировките, за да можем да ги споделяме в сайта (в затворената част).

Протокол от работна среща на членовете на програмните комитети - 29.06.2016 г. - МОН

Позиция на дирекция „Наука“ относно въвеждането на „Seal of excellence“  в дейностите по Мария – Склодовска Кюри (индивидуални стипендии)

Странична лента