Съдържание

Информация относно заседания, срещи, посещения

Съвместно заседание на работна група "Конкурентоспособност и растеж" и работна група „Изследвания",
проведено на 9 февруари 2016 г., Брюксел

Информация относно единадесетата работна среща на направление “Нанотехнологии, авангардни материали, биотехнологии, авангардно производство и авангардна преработка“ на програма Хоризонт 2020,
1 декември 2015 г. гр. Брюксел, Белгия

Изнесено заседание на РГ „Научни изследвания" към Съвета и среща на представителите в Комитета за европейското научноизследователско пространство и иновации (ERAC),
проведени на 13 и 14 януари 2016 г. в Амстердам, Нидерландия

Информация относно посещение на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов за участие в 4-та среща на правителствените ръководители на държавите на ЦИЕ и Китай
(22-27 ноември 201 5 г.)

Странична лента