Съдържание

Европейска програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите COST

Програмата КОСТ  е практически най-рано стартиралата програма на Европейския  съюз, която е създадена за да подкрепя  научните изследвания и технологичното развитие. Започнала своето действие в началото на седемдесетте, сега тя има над 35 страни членки, в т.ч. и не членове на Европейски съюз и е отворена за участие на страни от всички континенти.
Повече >>

Важна информация относно възможност за включване към стартирали през 2015-2016 г. COST Акции Повече >>

Програмата КОСТ обявява регулярни годишни  конкурси  за разработване на проекти във всички научни направления. Повече >>

Странична лента