Съдържание

Космос

Космическите проучвания имат за основна цел и предизвикателство да стимулират иновативната космическа индустрия и изследователска общност, да разработят космическа инфраструктура, която да отговори на обществените потребности и бъдещата политика на Съюза.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space#Article

 

Публична консултация относно работната програма в направление "Космос" за периода 2018 - 2020 г.

На 08 февруари 2017 г., в конферентния център „Албер Боршет“ на Европейската комисия в гр. Брюксел, Белгия се проведе 16-то заседание на програмен комитет „Космос“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Основна цел на срещата бе свързана с инициирането на процеса по разработване на работната програма в направление „Космос“ за периода 2018 – 2020 г. Очакванията са през месец октомври 2017 г. да бъде финализиран процеса на одобрение на цялостната работна програма в направлението.

С оглед своевременното включване на българската научна общност при разработване на работната програма за периода 2018 – 2020 г. в направление “Космос”, до края на м. март 2017 г. ще бъдат проведени консултации с всички заинтересовани страни, представители на български научни и изследователски институти с капацитет в областта на космическите изследвания.

Основната цел на планираните консултации е да бъдат изготвени предложения с конкретни коментари и препоръки по работната програма 2018 - 2020 г., които да бъдат представени на следващото заседание на програмния комитет през м. април 2017 г.

При проявен интерес за участие в организираните консултации, следва да се регистрирате за включване в актуализиран списък на заинтересованите страни по направление “Космос”, изпращайки следните данни за Вашата организация: наименование, област на експертиза, както и кратка информация за това дали сте участвали с проекти по направление “Космос”  на рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Информацията следва да изпратите в срок до 19 март 2017 г. на следните електронни адреси: d.asenov@mon.bg и v.kehayova@mod.bg

Странична лента